Το Άβατο του Ελληνικού Δημοσίου

http://www.12pm.gr/el-gr/Articles.aspx?ElementID=11df18d1-9799-48da-a4b1-61f3271e557b

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Σύμβαση ‘Προμήθειας’ των Υποβρυχίων 214; Η επιστημονική προσέγγιση από την σκοπιά του Project Management!

Θεοφάνης Γιώτης / Theofanis Giotis, PMP, MSc, Ph.D. C.
Αθήνα, 6 Αυγούστου 2011

4 μονοκατοικίες ‘παλάτια’!


Ψάχνετε να κατασκευάσετε 4 μοναδικές μονοκατοικίες στην Κηφισιά 500 τ.μ. η καθεμία. Ένας πασίγνωστος Γερμανός εργολάβος εμφανίζεται και συμβαίνουν τα κάτωθι…

Advertisement
Posted in Uncategorized | Leave a comment

“MASTER CERTIFICATE in PROJECT MANAGEMENT” για 1η φορά στην Ελλάδα!

MASTER CERTIFICATE in PROJECT MANAGEMENT!

Η 12PM Consulting σε συνεργασία με την ITEC Consulting υλοποιούν για 1η φορά στην Ελλάδα το πρόγραμμα «MASTER CERTIFICATE in PROJECT MANAGEMENT» που καλύπτει όλο το γνωστικό αντικείμενο του Project Management και αποτελείται από 15 ανεξάρτητες ενότητες που οδηγούν και στην πιστοποίηση PMP®.

Το πρόγραμμα:

 • έχει διάρκεια 60 ωρών
 • διαρκεί 15 εβδομάδες
 • γίνεται κάθε Δευτέρα ή Τετάρτη απόγευμα (17:30 – 21:30)
 • η έναρξη του 1ου τμήματος γίνεται την Δευτέρα 25/10/2010 (17:30 – 21:30)
 • η έναρξη του 2ου τμήματος γίνεται την Τετάρτη 27/10/2010 (17:30 – 21:30)
 • υπάρχει δυνατότητα ΝΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ ή κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ


Οι 15 ενότητες του προγράμματος είναι:

 1. Introduction and Definitions: Εισαγωγή και Ορισμοί σχετικά με τo Project Management.
 2. Project Life Cycle: Ο κύκλος της ζωής του έργου και οι οργανισμοί υλοποίησης έργων.
 3. Project Management Processes: Διεργασίες για την υλοποίηση έργων σύμφωνα με το ANSI Standard PMBOK®.
 4. Integration Management: Διαχείριση της ολοκλήρωσης όλων των επιμέρους συστατικών ενός έργου, η κύρια δουλειά του Project Manager.
 5. Scope Management: Διαχείριση του αντικειμένου του έργου για ορισμό του in scope και του out of scope.
 6. Time Management: Διαχείριση χρόνου για παράδοση του έργου στο προσυμφωνημένο χρονοδιάγραμμα.
 7. Cost Management: Διαχείριση κόστους για ολοκλήρωση στον καθορισμένο προϋπολογισμό.
 8. Quality Management: Διαχείριση ποιότητας για τη παράδοση του έργου στα συμφωνηθέντα ποιοτικά standards.
 9. Human Resources Management: Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού γιατί όλα τα έργα εκτελούνται από ανθρώπους.
 10. Communications Management: Διαχείριση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders) ώστε η πρόοδος του έργου και η γνώση να μοιράζεται σε όλους (ποιος αποστέλλει τι σε ποιόν, πότε, με ποιο μέσο και σε ποια μορφή).
 11. Risk Management: Διαχείριση κινδύνων και αβέβαιων γεγονότων με σκοπό τη μεγιστοποίηση των θετικών επιπτώσεων και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων.
 12. Procurement Management: Διαχείριση προμηθειών για έγκαιρη προμήθεια των απαραίτητων υλικών, ανθρώπων, και υπηρεσιών.
 13. PMP Exam & Professional Responsibility: Ο κώδικας ηθικής του επαγγέλματος της διοίκησης έργων και η πιστοποίηση Project Management Professional (PMP®).
 14. Project Management Standards: Εμβάθυνση και συγκρίσεις στα πιο γνωστά πρότυπα διοίκησης έργων: BS6079, ISO 21500, PRINCE2, PMBOK®, ELOT 1429.
 15. Using Microsoft Project Pro & Microsoft Project Server: Η χρήση του Microsoft Project Professional και του Microsoft Project Server για την παρακολούθηση έργων.


Για περισσότερες πληροφορίες:

Θεοφάνης Γιώτης (MSc, PMP, MCT, CTT+, Ph.D. Cand.)
Theofanis.Giotis@12pm.biz
Πρόεδρος και Διεύθυνων Σύμβουλος της 12PM CONSULTING
Πρόεδρος και Διεύθυνων Σύμβουλος της ITEC CONSULTING

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Το Career Path στην Πληροφορική Οδηγεί μοιραία στο PROJECT MANAGEMENT με μέσες ετήσιες αποδοχές 101.965$ για τους PMPs!!!

Του Θεοφάνη Κ. Γιώτη, BA, MSc, Ph.D. Cand., PMP®, MCT / Theofanis.Giotis@12PM.biz
Παγκοσμίως υπάρχουν 32.600.000 PROJECT MANAGERS !

Σύμφωνα με έρευνα του Anderson Economic Group (AEG), το 2006 υπήρχαν 24.400.000 εργαζόμενοι σε project-oriented βιομηχανίες και το 2016 οι εργαζόμενοι σε αυτές τις βιομηχανίες θα είναι 32.600.000 (το 31% από αυτούς θα είναι νέοι υπάλληλοι μετά το 2006). Επίσης το 2016 εκτιμάται ότι 200$ Billion του παγκόσμιου Α.Ε.Π. σε project-oriented βιομηχανίες θα κινδυνεύουν!!!

Για όλο το άρθρο κάντε κλικ εδώ…

Theofanis Giotis, BA, MSc, Ph.D. C., PMP, MCT, MCSE, MCSD, MCDBA, CTT+, IT Project+
( mobile: +30 693-22.13.502 | E-mail/MSN: Theofanis.Giotis@12pm.biz | Skype: FanisG | LinkedIn

12PM CONSULTING, President and CEO
ITEC CONSULTING, Co-Founder, President and CEO
IAMCP GREECE, Co-Founder and President

PM Forum / PM World Today, International Correspondent for Greec

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Το Career Path στην Πληροφορική Οδηγεί μοιραία στο PROJECT MANAGEMENT με μέσες ετήσιες αποδοχές 101.965$ για τους PMPs!!!

Του Θεοφάνη Κ. Γιώτη, BA, MSc, Ph.D. Cand., PMP®, MCT  / Theofanis.Giotis@12PM.biz
Παγκοσμίως υπάρχουν 32.600.000 PROJECT MANAGERS !

Σύμφωνα με έρευνα του Anderson Economic Group (AEG), το 2006 υπήρχαν 24.400.000 εργαζόμενοι σε project-oriented βιομηχανίες και το 2016 οι εργαζόμενοι σε αυτές τις βιομηχανίες θα είναι 32.600.000 (το 31% από αυτούς θα είναι νέοι υπάλληλοι μετά το 2006). Επίσης το 2016 εκτιμάται ότι 200$ Billion του παγκόσμιου Α.Ε.Π. σε project-oriented βιομηχανίες θα κινδυνεύουν!!!

Για όλο το άρθρο κάντε κλικ εδώ…

Theofanis Giotis, BA, MSc, Ph.D. C., PMP, MCT, MCSE, MCSD, MCDBA, CTT+, IT Project+
( mobile: +30 693-22.13.502  | E-mail/MSNTheofanis.Giotis@12pm.biz |  Skype: FanisG  |  LinkedIn

12PM CONSULTING, President and CEO
ITEC CONSULTING, Co-Founder, President and CEO
IAMCP GREECE, Co-Founder and President

PM Forum / PM World Today, International Correspondent for Greec

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Το «Winchester House» και η Ελλάδα! Πότε θα κάνουμε Single Sign On (SSO) σαν πολίτες;

http://www.12pm.biz/el-gr/Articles.aspx?ElementID=d61226bb-b5b1-48e7-8b28-b074fc80071a

Θεοφάνης K. Γιώτης BA, MSc, PMP®, MCT, Ph.D. Cand.
Theofanis.Giotis@12pm.biz
Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος 12PM CONSULTING
Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος ITEC CONSULTING
Πρόεδρος Δ.Σ. PMI GREECE Chapter
Πρόεδρος Δ.Σ. IAMCP GREECE
Ανταποκριτής Ελλάδας για τα PM Forum / PM World Today

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Άρθρο/Άποψη: “Το Cambridge University επενδύει στην Ελλάδα;”

Άρθρο/Άποψη: “Το Cambridge University επενδύει στην Ελλάδα;”

http://www.12pm.biz/el-gr/Articles.aspx?ElementID=06301c0b-590a-433f-b9f2-71d0e427690e

Θεοφάνης K. Γιώτης BA, MSc, PMP®, MCT, Ph.D. Cand.
Theofanis.Giotis@12pm.biz
Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος 12PM CONSULTING
Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος ITEC CONSULTING
Πρόεδρος Δ.Σ. PMI GREECE Chapter
Πρόεδρος Δ.Σ. IAMCP GREECE
Ανταποκριτής Ελλάδας για τα PM Forum / PM World Today

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Εκπαίδευση, Πιστοποίηση και Υπηρεσίες σε Project Management

Εκπαίδευση, Πιστοποίηση και Υπηρεσίες σε Project Management (http://www.12pm.biz)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Posted in Uncategorized | 1 Comment